Mäklarinfo

Medlemsansökan
Ansökan skickas till föreningens registrerade utdelningsadress; Sjöfartsgatan 6, 120 62 Stockholm

Juridisk person
Vid medlemsprövningen tar föreningen hänsyn till den tänkta förvärvarens ekonomi, vandel och avsikt att använda bostadsrätten för bostadsändamål. Bostadsrätten får endast överlåtas på fysiska eller juridiska personer, att av dem nyttjas för permanentboende. Prövning sker av den juridiska personen och av den juridiska personens verkliga huvudman. Då föreningen är relativt liten tas hänsyn till fördelning av fysiska och juridiska personer vid ansökningstillfället.

Delat ägande
I de fall då exempelvis en förälder och ett barn av finansiella skäl vill äga var sin del av bostadsrätten, men där syftet är att endast den ena parten ska bo där är tillåten om boendeparten äger en del. Mimiumgränsen går vanligtvis vid 20%.

Kö till garage
Föreningen äger inget eget garage, däremot har föreningen nyttjanderättsavtal till garaget som ägs och administreras av Brf Linjefarten 2. I föreningens närhet ligger även Allégaraget som hanteras av Parkman.

Avgiftsförändringar
Föreningen höjde avgifterna jan-23 med 5% och har i dagläget inga planer på en ny höjning.

Renoveringar
Föreningen har en underhållsplan. Planerade renoveringar är att se över taksäkerheten, förbättra gårdens funktion och iordningsställa några gemensamma lokaler att nyttjas av medlemmarna. Detta planeras ske med egna medel.

Vad som ingår i avgiften
Månadsavgiften inkluderar bredband, tv, vatten och värme. Hushållsel ingår ej. Föreningen har tillgång till bastu, gym och lokal & bio som ligger i Brf Linjefarten 2:s fastighet, genom nyttjanderättsavtal.

Se även vår A till Ö för mer info.