Mäklarinfo

Juridisk person kan godkännas av styrelsen efter ansökan om premisserna är rätt. Då föreningen är relativt liten behöver det vara en bra balans och styrelsen ser helst att ägaren av den juridiska personen är densamma som ämnar bo i bostaden.

Delat ägande i de fall då exempelvis en förälder och ett barn av finansiella skäl vill äga var sin del av bostadsrätten, men där syftet är att endast den ena parten ska bo där är tillåten om boendeparten äger en del. Gränsen går vanligtvis vid 20%.

Se även vår A till Ö för mer info.