Brf Båtturen 1 | 769623-7242

Kontakt & felanmälan

Vill ni komma i kontakt med oss, gör det genom formuläret. Men innan ni kontaktar oss, läs texten nedan - det kanske är så att kontakten inte ska göras till föreningen, detta gäller särskilt för felanmälningar.

Officinen

Garantiärenden gentemot Oscar Properties för Officinen sker direkt till Oscar Properties.

>> Officinen

Kontakt med styrelsen

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.

Garantiärenden

Garantiärenden gentemot Oscar Properties sker genom Driftia.

>> Driftia felanmälningsformulär

Rutin för garantiärenden:

1. Föreningens tekniska förvaltare Driftia tar emot felanmälan och gör en första bedömning om den omfattas av byggaranti eller inte.
2. Vid bedömd byggaranti eller vid tveksamma fall skickas ärendet vidare till Brf:en med kopia till OP.
3. Brf:ens styrelse kontrollerar att ärendet omfattas av gällande garanti enligt garantistege och meddelar OP att garantiärende bedöms föreligga.
4. För det fall att OP anser att ärendet ej omfattas av garanti och kan visa detta, så skickas ärendet tillbaka till Brf:en.
5. OP utför garantiåtgärden i egen regi eller via berörd underentreprenör efter samråd med Brf/boende.
6. OP återrapporterar till Brf:ens styrelsen efter utförd åtgärd.

Tvättmaskin/torktumlare

Vitvaror från Cylinda.

Kontakta dem direkt på 0771-25 25 00. Ange kundnummer 68549. Ha även maskin-/serienummer tillgängligt. Dessa står på produktens typskylt.

Vitvaror

Vitvaror från Siemens/Gaggenau.

Kontakta BSH Home Appliances på 0771-11 22 77 eller Gaggenau på 08-734 13 70. Ange byggprojekt HG7 av Oscar Properties. Ange inflyttningsdag (2 års garanti) och ha även E- och FD-nummer tillgängligt. Dessa står på produktens typskylt.

Felanmälan till föreningen

Felanmälan till föreningen sker i kontkatformuläret högst upp på sidan.

- Garantiärenden på fastigheten.
- Problem med sopsugen (eller kontakta Envac direkt på 08-775 33 70).
- Byte av trasig lampa i gemensamma utrymmen.
- Anmälan om klotter på fastigheten.
- Byte av namn på postfack/tidningshållare.

Faciliteter inom Kvarter HG7

Felnmälan sker till samfällighetsföreningen.

>> Linjefarten Samfällighetsförenings felanmälningsformulär

- Gym och bastu.
- Hundspa.
- Bio och lokal.
- Garage.
- Miljörum.
- Planteringar och innergård.

Hiss

Felanmälan av trasig hiss sker till Schindler direkt på 020-31 33 33.

Akuta fel

Akuta fel på vardagar efter 16 eller på helger och som inte kan vänta felanmäls till Driftia Förvaltning på journummer på 08-744 09 50. Det är dyrt att kalla på jouren. Observera att om du tillkallar jouren för egna ärenden som inte är föreningens ansvar, debiteras du kostnaden. Som akuta fel räknas:

- Vattenläcka.
- Elfel med risk för brand.