A till Ö

Hoppa direkt till: A B C F G H I M N P R S T V Ö

A

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din bostadsrätt i andra hand, måste du först få ett skriftligt tillstånd från styrelsen. Andrahandsuthyrningen ska vara tidsbegränsad och godkännande ges för högst ett år i taget. Förnyad ansökan kan godkännas högst två gånger. För att andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen måste bl.a. giltigt skäl för uthyrningen finnas. Exempel på sådana skäl är:
- Arbete på annan ort,
- Studier på annan ort,
- Längre vistelse utomlands,
- Prova på att sammanbo med någon.

Gången vid andrahandsuthyrning är följande
1. Skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning lämnas till föreningens styrelse.
Ansökan ska innehålla:
- Skäl för uthyrning (t.ex. utlandsstudier enl. ovan).
- Under vilken period uthyrningen ska ske.
- Till vem/vilka uthyrningen ska ske.
- Underlag; utkast till uthyrningsavtal samt eventuellt godkännande från kreditinstitut (om sådant krävs).
- Var och hur styrelsen kan nå medlemmen under uthyrningstiden.
2. Föreningens styrelse går igenom om bedömer:
- Skäl för uthyrningen.
- Avtalet (att det finns, har en korrekt utformning, stämmer med ansökan).
- Lämpligheten hos personen/personerna som ska hyra.
3. Styrelsen lämnar skriftligt besked avseende uthyrningen efter beslut på styrelsemöte.
4. Uthyrning kan ske, givet att styrelsens besked enligt ovan tillåter uthyrning.

Observera att ovanstående process tar en del tid (styrelsen träffas normalt cirka en gång i månaden), se därför till att vara ute i god tid.

Villkor för andrahandsuthyrningen
- Bostadsrättsinnehavaren håller föreningen informerad om sin adress under uthyrningstiden.
- Bostadsrättsinnehavaren informerar andrahandshyresgästen om föreningens regler.
- Giltig hemförsäkring existerar under uthyrningstiden.
- Ett upprättat andrahandshyresavtal ska uppvisas till föreningens styrelse.
- Andrahandshyresgästen lämnar uppgifter om tidigare hyresvärdar, arbetsgivare etc. så att kontroll av skötsamhet kan göras. Dessa uppgifter ska bifogas ansökan om andrahandsuthyrning i form av arbetsgivarintyg, namn och telefon till nuvarande hyresvärd etc.

Korttidsuthyrning
Föreningen godkänner inte uthyrning via Airbnb eller liknande förmedlingar.

Månadsavgift
Bostadsrättsinnehavaren är fortsatt ansvarig för att månadsavgiften blir betald i tid.

Uthyrningsavgift
Föreningen tar ut en avgift av den som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften per år uppgår till ett belopp motsvarande 10 % av gällande prisbasbelopp för året lägenheten är upplåten i andra hand. Om lägenheten upplåts under del av år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Avfallshantering

Ställ inte din soppåse i trapphuset i väntan på att kastas, utöver otrevlig odör kan det också innebära brandfara. Tänk på att inte spola ner tidningspapper, bindor och andra föremål i toaletten. Det är inte bara dåligt för miljön utan kan också orsaka stopp i avloppsrören. Eventuell rensning av avloppsstammen bekostas av medlemmen. Efter jul när det är dags att kasta granen, lämna den på avsedd plats och inte på trottoaren utanför porten.

Våra sopnedkast är anslutna till en sopsug, vilket innebär att soporna transporteras i slutna rörsystem under mark. Om du slänger fel saker och det blir stopp i rörsystemet kan många drabbas.

Restavfall
Använd soppåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl.
Exempel på restavfall: Plastpåsar, blöjor, kuvert och väldigt kladdiga förpackningar. Mindre prylar av plast, glas och papper som inte är förpackningar hör också hit.

Biologiskt avfall
Använd papperspåsen som är avsedd för det biologiska avfallet. Påsar kan hämtas avgiftsfritt hos ICA Sjöstaden.
Exempel på biologiskt avfall: Rester av kött, fisk, frukt, bröd och grönsaker. Även äggskal, kaffesump, kaffefilter, hushållspapper och snittblommor.

Tidningar
Släng en bunt i taget. Tidningarna ska vara lösa. Eventuell påse slängs som restavfall.
Exempel på tidningar: Trycksaker, alla slags tidningar, broschyrer, papper och reklamblad. OBS! inte post-it lappar och kuvert.

Släng inte vad som helst i sopnedkasten, sunt förnuft gäller. Granar, hockeyklubbor, pärmar, pizzakartonger (om du inte river dem i småbitar först), frigolit, wellpapp och stekpannor är exempel på saker som kan orsaka stopp och därför inte ska slängas i nedkastet. Läs mer på www.envac.se.

Miljörum
Förpackningar av papper, plast, glas och metall återvinns i miljörummet som finns i Packhuset, ingång från gården eller på närmaste återvinningsstation. Se Kvarter HG7 för tömningsschema och sorteringsguider. Observera att det gemensamma miljörummet och kärlen är underdimensionerade för hela HG7 och vår styrelse jobbar aktivt för att ordna med egen förpackningsinsamling i anslutning till fastigheten.

Avgifter

Årsavgift
Årsavgiften är uppdelad på 12 jämnstora månadsavgifter som betalas till Fastum som sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Månadsavgiften ska – utan påminnelse från föreningen – betalas in i så god tid att den är föreningen tillhanda senast den sista helgfria dagen i månaden. I annat fall tas en förseningsavgift ut. Förseningsavgiftens storlek beslutas på årsstämman och är för närvarande (2015-02-10) 50 kr.

Övriga avgifter
Föreningen tar ut avgifter för att administrera överlåtelse och pantsättning samt om en medlem inte fullgjort arbetsplikt eller vid otillåten renovering.

Överlåtelseavgift tas ut av medlem när denna beviljats medlemskap.
- Pantsättningsavgift tar ut av medlem vid varje registreringstillfälle och bank, det vill säga en avgift för registrering av ett eller flera nya lån från en och samma bank.
- Avgift för ogjord arbetsplikt tas ut av medlem som inte deltagit i gemensam aktivitet som det beslutas om vid årsmöte.

Överlåtelseavgift: Betalas av köparen med 2,5 % av prisbasbelopp (f.n. 1100 kr), detta är en engångskostnad.

Pantsättningsavgift: Tas ut av låntagaren med 1 % av prisbasbelopp (f.n. 440 kr), detta är ett belopp som tas ut varje gång bostadsrättsinnehavaren tar upp lån i bostadsrätten.

B

Balkonger, terrasser & uteplatser

Tänk på dina grannar och använd inte balkongen, terrassen eller uteplatsen som rengöringsplats för mattor, sängkläder och liknande. Blommor är både trivsamt och vackert, men tänk på att blomsterlådan måste hänga på räckets insida så att den inte riskerar att ramla ner. Vid vattning, tänk på grannen under.

För uteplatserna på plan -1 är det vita gruset speciellt utvalt för att maximera ljusflödet in i lägenheterna och för att underlätta dränering vid skyfall.

Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att ta bort snö från balkonger, terrasser och uteplatser vintertid. Likaså är det varje bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att brunnarna rensas.

Barnvagnar & barnvagnsrum

Barnvagnar kan förvaras i barnvagnsrummen om man inte vill ha dem i sin lägenhet. Har du ett barn som flitigt använder sin spring- och sparkcykel kan den också förvaras här under sommarhalvåret. För långtidsförvaring hänvisar vi till lägenhetsförrådet. 

Observera att det inte är tillåtet att förvara varken barnvagn eller spring- och sparkcykel i trapphusen då de både är en brandrisk och förhindrande vid utrymning!

Bastu

Ångbastun samt torrbastun sätts på av er boende genom att trycka på timern utanför glasdörrarna. Det tar cirka 30 min till dess att bastun är varm. Ångbastun stängs av automatiskt efter två timmar och torrbastun efter tre timmar. Bastun går inte att boka privat utan är öppen för alla. Enligt önskemål kommer bastun att kunna utnyttjas enligt nedanstående schema för dam- respektive herrtider.

  Jämna veckor Udda veckor
Damer kl. 16-18 kl. 18-20
Herrar kl. 18-20 kl. 16-18
Mix Övriga tider Övriga tider
Bio & aktivitetsrum

Biografen och aktivitetsrummet är belägna på Sjöfartsgatan 10 och bokas på Kvarter HG7-sidan. Klicka här för att logga in. Har du inget login, klicka här för att göra ett. Att skapa ett login är lätt men kräver att din e-postadress är registrerad i styrelsens system.

För att alla ska få möjlighet att utnyttja biografen och aktivitetsrummet får man boka maximalt 1 gång/dag och 3 gånger/månad. Biografen kan kopplas till egen dator via HDMI ingång på fronten av Blu Ray-spelaren, där finns även USB ingång. Det finns en manual i biografen hur man gör. Vid frågor avseende biografen ber vi er vänligen vända er till Lennart Berg (lennart.berg@ebab.se) som är med i facilitetsgruppen med huvudansvar för biografen.

Till aktivitetsrummet hör ett kök med porslin för 12 personer samt visst möblemang och leksaker.

Bokningen är gratis. Efter användande av biografen samt aktivitetsrummet åligger det boende att städa efter sig (med eget städmaterial), man kan bli tvungen att betala 500 kr för efterstädning om man lämnar i ostädat skick. Dammsugare finns under trappan til bio. Städbolaget kompletteringsstädar och fyller på förbrukningsmaterial en gång i veckan. Vid misskötsel såsom ex störning eller obetald efterstädsavgift kan man bli blockerad i 3 månader. 

Samtliga utrymmen tänds med på- och avknapp. För starkare belysning behöver knappen hållas inne.

Glöm ej avboka vid förhinder!

Brandskydd
Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt, stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda. Ring 112 i händelse av brand.

Din väg ut – Räddningstjänstens väg in
I en akut situation är det avgörande för dig att snabbt kunna komma ut ur fastigheten, oavsett var du befinner dig. Förutom trapphuset fungerar vinden och källaren som utrymningsvägar för dig och dina grannar. I akuta situationer är det viktigt att brandkåren eller räddningspersonalen snabbt kan ta sig in.

Av det skälet är det av yttersta vikt att du aldrig blockerar dessa utrymmen, inte ens för en kortare tid. Det betyder att inga föremål får över huvud taget vara uppställda. Brandskyddet i vår fastighet regleras av lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778).

Barnvagnar, rullatorer, kälkar, cyklar etc i ett trapphus eller en korridor är ett stort hinder för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en barnvagn innebära livsfara för dig och dina grannar. Inte ens dörrmattor utanför den egna lägenhetsdörren är tillåtet eftersom en dörrmatta lätt kan ta eld och branden sprider sig via ytterdörren till din lägenhet på kort tid. Med din dörrmatta innanför din lägenhetsdörr blir det även enklare att hålla trapphuset rent och snyggt. Och samtidigt minskar du risken för brand i trapphuset.

Barnvagnar och cyklar kan du ställa i barnvagns- tillika cykelrum och övriga saker får du förvara i den egna lägenheten eller ställa in i ditt lägenhetsförråd.

Brandvarnare

I din bostad har föreningen satt upp minst en brandvarnare eftersom det ska finnas en brandvarnare i lägenheten, enligt lag. Som bostadsrättshavare ansvarar du för att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar och att rengöra den. Brandvarnaren som används heter Marelco Trådlös Brandvarnare 16 kanaler 94.5100.

Bredband

Fastigheten är ansluten till Ownit för internet. I månadsavgiften ingår 100 Mbit/s bredband De erbjuder även bredbandstelefoni utan fasta abonnemangskostnader. Kontakta Ownit på 08-525 07 300 eller https://www.ownit.se/logga-in för att få igång ditt bredband vid inflytt, samt vid felärenden.

C

Cyklar & cykelrum

Cyklar ska ställas i cykelställ eller i cykelrum då vi ej vill ha löst stående cyklar varken utom- eller inomhus. Cykelställ finns på vår mindre gård och på den större gården i HG7. Vi kan också erbjuda två cykelrum i källarplan på Hammarbyterrassen 7 och på Sjöfartsgatan 8.

Spring- och sparkcykel är leksaker utan kedja och ska därför ej uppta plats i cykelrummen. När det är barmark är det istället tillåtet att förvara dessa i barnvagnsrummen. Men plocka undan dem när snön kommer för att ge plats för pulkor, kälkar och snow racers.

Observera att det inte är tillåtet att förvara varken cyklar, spring- eller sparkcykel i trapphusen då de både är en brandrisk och förhindrande vid utrymning!

Det finns en lånecykel som är märkt med HG7. Koden till kodlåset på cykel är 0707. OBS! För närvarande finns det inget lås till denna cykel! Lånecykel ska ställas i cykelrummet på Sjöfartsgatan 8.

F

Förråd

Källarförråd finns till varje lägenhet. Inbrott och inbrottsförsök i förråd är vanligt förekommande. Förvara inte stöldbegärlig eller värdefull egendom i dessa utrymmen. På grund av brandrisk får inga lösa föremål förvaras i gångarna på vind eller källare.

Försäkringar (Bostadsrättstillägg)

Fastigheten är för närvarande försäkrad hos Länsförsäkringar.

Bostadsrättsinnehavaren ska teckna en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen avseende bostadsrätt (Bostadsrättstillägg). 

Om man inte har detta tillägg, och man orsakar skada på fastigheten, tex. en vattenläcka, täcker inte den egna hemförsäkringen skadorna utanför lägenheten. Vilket kan bli extremt dyrt för dig om skadorna är stora.

G

Garage

Garaget sköts av Brf Linjefarten 2 och administreras av Fastums Service Center, telefonr: 90 220 eller kundsupport@fastum.se

Kön administreras/handläggs för nuvarande av Fanny Linder fanny.linder@fastum.se telefon 08-506 047 04 på Fastum. 

Garageansvarig i Linjefarten 2´s styrelse är Erica Halling (erica.halling@skanska.se). Hos Erica hämtas/lämnas fjärrkontroller till garageporten.

Hantering av laddning (inte tilldelning av laddplatser) sköts av ledamot Lars Sjöström i Linjefarten 2´s styrelse.

Alldeles i närheten ligger även Allégaraget som drivs av Parkman.

Golvvärme

Batteribyte på termostater utförs genom att demontera rumstermostaten från väggen genom att försiktigt trycka in låsblecket med en skruvmejsel samtidigt som du skiljer rumstermostaten från bakstycket (låsblecket är placerat på rumstermostatens undersida). Ersätt batterierna samt klicka fast rumstermostaten på nytt. Efter avslutat batteribyte återgår rumstermostaten automatisk till normal drift. Fullständing manual hittar du här.

Tillverkaren rekommenderar att golvvärmeanläggningens avstängningsventiler bör motioneras 1-2 ggr/år. Det görs genom att först lossa på hatten för att komma åt nålventilen (se inringad röd cirkel). Tryck ner nålventilen/"pinnen" och se till att den fjädrar tillbaka, den ska inte vara trög. Smörj nålventilen med PFTE- eller låsspray. Har du problem med värmen så kan det vara för att nålventilen fastnat efter att ha varit i nedsänkt läge under sommarhalvåret, vilket innebär att det sedan inte finns något flöde av varmvatten i ditt golvvärmesystem.

Grillning

Grillning med el- eller gasolgrill är tillåten på våra balkonger, terrasser och uteplatser. Kom ihåg att visa hänsyn till dina grannar, så tänk på var du placerar grillen. Exempelvis för boende i Tryckeriet är den smala balkongen ut mot gatan (de som har) vid köket att föredra framför den större på baksidan. På stora gården i kvarter HG7 finns det två klotgrillar utställda för dem som önskar grilla med kol.

Gym

För allas trevnad vänligen torka av maskiner och fria vikter efter varje träning och lämna gymmet i det skick du själv önskar finna det i. Sprayflaskor och pappershanddukar finns att tillgå.

Gymmet är öppet mellan 7-22 varje dag och det fungerar att komma in med den tagg ni redan har. Ingång till gymmet sker från innergården. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi en åldersgräns på 15 år för träning eller i målsmans sällskap.

Städning utförs måndagar och fredagar 11-13.

Vid frågor avseende gymmet ber vi er vänligen vända er till Payman Hazheer (payman.hazheer@work-shop.se) eller Josef Bakszt (josef.bakszt@gmail.com) som är med i facilitetsgruppen med huvudansvar för gymmet.

H

Husdjur

Se efter dina husdjur, det är förbjudet att rasta eller låta husdjur springa lösa inom föreningens område.

I

Invasiva växter - klättrande/slingrande

Grönska och blommor på uteplatser och balkonger är något vi alla älskar!

Och självklart ska vi ha det vackert och frodigt.

Vi tillåter dock inga invasiva växter mot fasader, på bärande stommar och balkonger. Då dessa växters rötter, sugproppar och liknande, tränger in i underliggande material och riskerar att förstöra både ytskikt och inre bärande struktur.

  • Främst klättrare, så som: Rådhusvin, Klätterhortensia, Engelsmannsvin
  • Även slingrande växter om det blir för täckande och tätt, så som: Pipranka, Humle, Bokarabinda
  • Murgröna är ej tillåtet mot putsad yta, då rötterna förstör. Metall kan vara okej, håll koll! 

Undantag är den betongmur och det "betongberg" som ramar in några av Officinens lägenheter. Här är redan invasiva växter planterade. 

Boende i Officinen ombeds att beskära sin murgröna så den inte klättrar/fäster mot fasaden. 

Som boende är man ansvarig för reparation om växter på sin uteplats/balkong åsamkar denna typ av skador.

M

Markiser, markisväv

Det är tillåtet att sätta upp vindskydd i markisväv på sin balkong där det finns pinnräcke (Tryckeriet). Vindskyddet får inte sträcka sig utanför räcket.

Önskar man installera terrassmarkis eller vertikalmarkis ska man först ha styrelsens godkännande eftersom det innebär ett ingrepp i fasaden. Ett underhållsavtal upprättas mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Det ligger även på bostadsrättshavaren att följa de anvisningar om utförande och utseende som ges. En terassmarkis ska vara fullt infällbar och utan kappa. Den ska vara infälld då den inte aktivt används som solskydd. Eftersom terassmarkis kan skymma andras utsikt godkänns den i regel enbart för lägenheter högst upp i huset och för de lägenheter som har uteplats.

Färgkod för både markis och vindskydd ska vara Sandatex 15/93 för Magasinet/Officinen och Sandatex 97 för Tryckeriet.

N

Nycklar och passerbrickor

För beställning av fler Assa Abloy-nycklar vänder du dig till Certego. Du kan kontakta dem på butik.stockholm@certego.se eller på 08-588 155 00. 

För beställning av iLOQ-nycklar och passerbrickor vänder du dig till Husrik Förvaltning AB. Du kan kontakta dem på anders@husrik.se eller på 0736006026.

Observera att varje lägenhet har 5 passerbrickor, saknas någon meddela föreningen via formuläret här vilka R-nummer ni har så vi kan avregistrera de som är borta kostnadsfritt.

Passerbrickor fungerar dygnet runt. Se till att portar och dörrar i gemensamma utrymmen går i lås så att obehöriga inte kommer in. Detta gäller även dörrar ut mot gården och till källare och vind.

P

Parabolantenn

Parabolantenn får inte monteras på balkonger, terrasser, uteplatser eller utanför fönster utan styrelsens godkännande.

Porttelefon, namnskyltar och trapphus

Porttelefonen fungerar dygnet runt. Se till att portar och dörrar i gemensamma utrymmen går i lås så att obehöriga inte kommer in. Detta gäller även dörrar ut mot gården och till källare och vind.

När din besökare ringer upp din telefon från porttelefonen, så svarar du och trycker nummer 5 för att låsa upp. Därefter lägger du på luren. Om du inte vill låsa upp porten så avslutar du samtalet utan att trycka något nummer.

För att ändra eller lägga till nummer i porttelefon samt beställa tags kontaktar ni oss via formuläret här.

Namnskyltar ordnas av styrelsen för medlemmarna. Är något namn fel, kontakta styrelsen så ordnar vi med nya skyltar.

Postfacken ska hållas enhetliga. Det finns tre sidor av era namnskyltar. På den två av sidorna finns ett tillägg av "Nej tack till reklam" samt "Nej tack till reklam & gratistidningar", vänd den sida utåt du önskar använda. Egna skyltar får inte sättas upp.

Sätt inte upp några klisterlappar på era dörrar eller dörrkarmar. Önskar ni sätta upp lapp om larm och bevakning tillfrågar ni styrelsen först.

Trappstädning sköts av en städfirma en gång i veckan under vinterhalvåret och en gång varannan vecka under sommarhalvåret. För att städning ska kunna ske måste ytorna hållas fria. Det är därför inte tillåtet att lägga ut dörrmattor utanför ytterdörren.

Av brandutrymningsskäl och också för allas trevnad är det inte tillåtet att förvara byggmaterial, cyklar, barnvagnar, flyttgods eller liknande i trapphuset. Utrymningsvägar ska alltid vara fria.

Rökning är inte tillåten i trapphus eller i övriga, allmänna utrymmen inom fastigheten.

R

Renovering

Ska du renovera eller bygga om din lägenhet/balkong/terrass/uteplats ber vi dig läsa stadgarna först. Om du har frågor om bestämmelser kring renovering, ta kontakt med någon i styrelsen.

Om renoveringen kräver bygglov eller bygganmälan så ska styrelsen kontaktas och en kopia av bygglovet överlämnas innan renoveringen påbörjas. Vänd dig till Stockholms Stadsbyggnadskontor för ansökan om bygglov.

Om ombyggnad skett felaktigt eller utan tillstånd så utgår en avgift. Föreningen kan också underkänna ombyggnaden och kräva att medlemmen återställer lägenheten till ursprungligt skick.

Lägenhetsritningar finns i viss omfattning hos styrelsen.

Att tänka på vid renovering:
- Om du behöver stänga av vatten eller el för en kortare period under arbetet så måste du meddela berörda föreningsmedlemmar i god tid. Tänk på att stänga av huvudvattenkranen, inte sidovattenkranar.
- Använd inte trapphuset som arbetsplats när du renoverar.
- Meddela dina grannar att renoveringen ska genomföras.
- Renoveringsarbetet får utföras vardagar 08.00-17.00.
- Om du behöver använda hissen för att transportera material så var vänlig att akta inredningen. Klä in hissen invändigt i skyddande papp.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka på balkonger, terrasser eller uteplatser.

Det är inte tillåtet att röka i gemensamma utrymmen såsom korridorer, cykelrum, hiss etc. Förbudet gäller även direkt utanför portarna. Tomtgränsen går vid häckplanteringen.

Kasta ej heller fimpar på vår mark, detta innefattar även planteringar och grusade ytor.

Se till att även era gäster följer dessa regler.

S

Skadedjur

Föreningen har skadedjursförsäkring. Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet eller i de gemensamma utrymmena, kontakta styrelsen. Ibland kan även angränsande lägenheter behöva saneras.

Om du har problem med silverfiskar i din lägenhet (vanligt förekommande i Hammarby Sjöstad) har du möjlighet till kostnadsfri sanering av Anticimex. Kontakta Anticimex och säg att du bor i BRF Båtturen 1, så tas kostnaden av vår fastighetsförsäkring.

T

TV

En tv-box tillhör varje lägenhet. Denna tar ni inte med er om ni flyttar. Ownit är leverantör av vår tv-tjänst. I månadsavgiften ingår Ownit Bas. Önskar du fler tv-kanaler, vill uppgradera till inspelningsbar tv-box eller har problem med tjänsten kontaktar du Ownit på 08-525 07 300 eller https://www.ownit.se/logga-in.

V

Vattenlås

Det åligger bostadsrättsinnehavaren att själva rensa lägenhetens vattenlås – vilket bör ske minst två gånger per år. Erfarenheten visar dock att det bör ske oftare än så, speciellt om ni är fler i familjen. Är avrinningen dålig? Ja då är det dags.

Ventilation

Officinen:

Lägenheter har individuella ventilationssystem, styrt av aggregatet CASA Smart placerat i lägenheten. Enligt stadgar står BRF för filterbyte var 6:e månad, annan nödvändig service och ansvar för aggregatet faller på bostadsrättshavaren. 

Samtliga dokument för underhåll och användning finns under menyn Bopärm. 

Magasinet & Tryckeriet:

Lägenheter har centralt ventilationssystem, med delade aggregat utanför lägenheten. Bostadsrättshavaren har enbart ansvar för underhåll och service av köksfläkt. 

Dokument för köksfläkt finns under menyn Bopärm.

Värme

Ö

Övrigt

Alla meddelanden från föreningen till medlemmarna sker via e-post.

Fönster bör tvättas minst två gånger per år inklusive bågar och karmar invändigt och utvändigt enligt skötselanvisningarna.

Visa hänsyn till era grannar när det gäller oljud. Tänk även på att använda dörrhandtag när du stänger dörrar till lägenhet och hiss.